Thuis » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

door dev@admin

Welkom op de blossomof-kindness.com website!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de blossomof-kindness.com website gevestigd op blossomof-kindness.com.

Door deze site te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van blossomof-kindness.com tenzij u akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid en de Disclaimer en alle overeenkomsten: “Klant”, “u” en “uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de Algemene Voorwaarden van het Bedrijf naleeft. “Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze” verwijst naar ons Bedrijf. “Site”, “partijen” of “wij” verwijst naar zowel u als ons. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betalingen die nodig zijn om het proces uit te voeren om de Klant op de meest geschikte manier bij te staan om te voldoen aan de behoeften van de Klant in verband met de levering door de Onderneming van de bovengenoemde diensten in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, met een hoofdletter en/of hij/zij of zij worden geacht uitwisselbaar te zijn en derhalve naar hetzelfde te verwijzen.

Kookie
Wij gebruiken cookies. Door de website blossomof-kindness.com te bezoeken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van blossomof-kindness.com.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek informatie over u te verzamelen. Cookies worden door onze website gebruikt om functionaliteit te bieden in bepaalde gebieden en om het voor bezoekers gemakkelijker te maken om de website te gebruiken. Sommige van onze partners/adverteerders kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn blossomof-kindness.com en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de blossomof-kindness.com website. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot materiaal van de blossomof-kindness.com-website voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet.

De gebruiker mag niet:

 • Materiaal van blossomof-kindness.com reproduceren;
 • Materiaal van blossomof-kindness.com reproduceren, dupliceren of kopiëren;
 • Inhoud van blossomof-kindness.com;

Secties van deze site bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en te delen in specifieke delen van de site. blossomof-kindness.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de site worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten of meningen van blossomof-kindness.com. Zijn vertegenwoordigers en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn eigen standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is blossomof-kindness.com niet aansprakelijk voor enige Reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of de publicatie en/of verschijning van enige Reacties op deze Website.

blossomof-kindness.com behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden worden beschouwd.

De gebruiker garandeert en verklaart dat:

 • U het recht hebt om reacties op onze website te publiceren en alle benodigde licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
 • Commentaren geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • Commentaren zullen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, obsceen of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy;
 • Commentaren zullen niet worden gebruikt om commerciële of persoonlijke activiteiten te adverteren of te promoten, of om commerciële of illegale activiteiten te vertegenwoordigen.

U verleent blossomof-kindness.com hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te wijzigen in welke vorm, in welk formaat of via welk medium dan ook.

Hyperlinks naar ons materiaal
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

 • Overheidsinstanties;
 • zoekmachines;
 • informatieorganisaties;
 • online bedrijvengidsen mogen een link naar onze site plaatsen op dezelfde manier als ze een link plaatsen naar de sites van andere vermelde bedrijven;
 • erkende bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsstichtingen, die niet naar onze site mogen linken;

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, publicaties of andere informatie op de site op voorwaarde dat een dergelijke link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de gelinkte site en zijn producten en/of diensten suggereert; (c) past in de context van de gelinkte site.

We kunnen andere verzoeken voor links van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

  .

 • Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • Dot.com community websites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online gidsen;
 • webportalen;
 • accountants-, juridische en adviesbureaus;
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen;

We zullen de verzoeken van deze organisaties voor een link goedkeuren als we vaststellen dat (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet benadeelt; (b) de organisatie geen nadelige relatie met ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink het gebrek aan echte kilobytes compenseert; en (d) de link is gekoppeld aan algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen op voorwaarde dat de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de gelinkte site en zijn producten of diensten impliceert; en (c) past in de context van de gelinkte site.

Als u een van de organisaties bent die worden genoemd in clausule 2 en u wilt een link naar onze site, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in het bericht je naam, de naam van je organisatie, je contactgegevens en de URL van je site, een lijst met URL’s vanwaar je een link naar onze site wilt plaatsen en een lijst met URL’s van onze sites waarnaar je een link wilt plaatsen. Verwacht een reactie binnen 2-3 weken.

Geautoriseerde organisaties mogen als volgt naar onze website linken:

 • Met onze bedrijfsnaam;
 • of met behulp van de Uniform Resource Locator;
 • of met een andere beschrijving van onze gelinkte site die geschikt is voor de context en het inhoudsformaat van de gelinkte site;

Het gebruik van het blossomof-kindness.com logo of een ander artistiek ontwerp is niet toegestaan voor links zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

IFRAME
Het is niet toegestaan een frame rond onze webpagina’s te maken dat de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze verandert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verantwoordelijkheid voor inhoud
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw site wordt gepubliceerd. Je gaat ermee akkoord ons te verdedigen tegen eventuele claims die voortvloeien uit het gebruik van je site. Geen enkele site mag links bevatten die kunnen worden opgevat als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze schenden of anderszins schenden.

Uw privacy
lees ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor

We behouden ons het recht voor om links of specifieke verwijzingen naar onze site te verwijderen. U gaat ermee akkoord om op verzoek links naar onze site onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door op enig moment een link naar onze site te plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze voorwaarden voor het plaatsen van links.

Links van onze website verwijderen

Als u een link op onze site aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om ons dit te laten weten. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om direct te reageren.

Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie op deze website en wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en uw gebruik ervan af. Niets in deze disclaimer is van toepassing:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • enige aansprakelijkheid van ons of van de gebruiker uitsluiten die niet kan worden uitgesloten onder het toepasselijk recht;

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in dit gedeelte en elders in deze Disclaimer: (a) worden beheerst door de voorgaande paragraaf; en (b) gelden voor alle aansprakelijkheden onder deze Disclaimer, met inbegrip van contractuele aansprakelijkheden, aansprakelijkheden op grond van onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten daarop gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade.